سامانه مدیریت دهیاری اُرُد

اتوماسیون اداری / مدیریت دهیاری / dehyari / دهیاری ها /
سامانه مدیریت دهیاری اُرُد

سامانه مدیریت دهیاری اُرُد به منظور مدیریتی آسان تر در زمینه دهیاری ها ساخته شده است. سامانه مدیریت دهیاری اُرُد سامانه ای جامع و کامل در رگیرنده تمام بخش های مدیریتی یک دهیاری در اختیار دهیاران قرار دارد. بخش های موجود در نرم سامانه جامع دهیاری اُرُد : مدیریت املاک، مدیریت خانوار، مدیریت مالی دهیاری، دبیرخانه و بایگانی اسناد، وب سایت معرفی روستا و دهیاری و استفاده از سیستم از اطلاعات جغرافیایی ... دسترسی سریع به اطلاعات و گزارشات برای مدیران و ساماندهی اطلاعات روستا

سامانه مدیریت دهیاری اُرُد به منظور مدیریتی آسان تر در زمینه دهیاری ها ساخته شده است. سامانه مدیریت دهیاری اُرُد سامانه ای جامع و کامل در برگیرنده تمام بخش های مدیریتی یک دهیاری در اختیار دهیاران قرار دارد.

سامانه مدیریت دهیاری اُرُد بخش های مختلف یک دهیاری را در بر می گیرد از جمله 

* مدیریت املاک

* مدیریت نقشه ها و عکس های هوایی روستا

* مدیریت خانوارها

* مدیریت ساخت و ساز در روستا (پروانه ساختمان)

* مدیریت کسب

* مدیریت درآمد های دهیاری

* مدیریت عوارض دهیاری ها

* دبیرخانه دهیاری

* دبیرخانه شوراء

* بایگانی

*وب سایت معرفی روستا و دهیاری


امکانات محصول