مطالب

رفع اشکال Debugging

رفع اشکال Debugging

یکی از مهم ترین وظایف توسعه دهندگان نرم افزار اشکال زدایی می باشد. در این مقاله سعی شده است برخی از روش های اشکال زدایی آموزش داده شود.

مشاهده کامل مطلب
برنامه نویسی چیست؟

برنامه نویسی چیست؟

به مجموعه دستوراتی که در قالب یک پکیج قرار می گیرند ودر اختیار سیستم گذاشته شده و سیستم هم آن ها را متوجه می شود، نرم افزار یا اپلیکیشن گفته می شود.

مشاهده کامل مطلب