مطالب

نحوه ی Publish کردن وب سایت به صورت خودکار بر روی IIS سرور

نحوه ی Publish کردن وب سایت به صورت خودکار بر روی IIS سرور

دراین مقاله نحوه پیکربندی سرویس اطلاعاتی اینترنت (IIS) را برای پشتیبانی از انتشار وب سایت و استقرار با استفاده از IIS Web Deploy Handler را توصیف می کنیم.

مشاهده کامل مطلب