اپلیکیشن ورود اطلاعات اُرُد

ورود اطلاعات / اپلیکیشن ورود اطلاعات / ممیزی / برداشت اطلاعات /
اپلیکیشن ورود اطلاعات اُرُد

برداشت اطلاعات میدانی امری ضروری برای بروز کردن اطلاعات ادارات می باشد ولی استفاده از روشهای قدیمی با همراه داشتن برگه این کار را سخت و با اشتباهات زیاد می انجامد. اپلیکیشن ورود اطلاعات اُرُد با داشتن امکانات ثبت، ویرایش و تایید اطلاعات و ترسیم کروکی، بارگذاری نقشه و ثبت موقعیت جغرافیایی و امکان مدیریت اطلاعات و مدیریت دسترسی کاربران را دارا می باشد. اپلیکیشن ورود اطلاعات اُرُد با نصب بر روی موبایل و تبلت ها جهت برداشت اطلاعات برای ممیزین شهرداری، اداره گاز، اداره برق و ... کاربرد دارد. این اپلیکیشن با قیمتی ارزان و داشتن امکانات زیاد میتواند کمک بسیار زیادی جهت برداشت اطلاعات برای شرکت ها می باشد.

اپلیکیشن ورود اطلاعات اُرُد با داشتن امکانات ثبت، ویرایش و تایید اطلاعات و ترسیم کروکی، بارگذاری نقشه و ثبت موقعیت جغرافیایی و امکان مدیریت اطلاعات و مدیریت دسترسی کاربران را دارا می باشد. اپلیکیشن ورود اطلاعات اُرُد با نصب بر روی موبایل و تبلت ها جهت برداشت اطلاعات برای ممیزین شهرداری، اداره گاز، اداره برق و ... کاربرد دارد

امکانات اپلیکیشن ورود اطلاعات اُرُد:

* ثبت سریع و آسان اطلاعات

* مدیریت دسترسی کاربران به اطلاعات

* امکان ارسال اطلاعات برای مدیران با سرعت بالا

* ثبت موقعیت جغرافیایی 

* بارگذاری عکسهای هوایی (google map)

*ترسیم کروکی

*امکان عکس برداری از موقعیت جغرافیایی

از مزایای اپلیکیشن ورود اطلاعات اُرُد مدیریت اطلاعات بر روی نرم افزار تحت ویندوز مرتبط با اپلیکیشن می باشد و تنها مدیرانی که به نرم افزار ویندوزی دسترسی دارند می توانند از اطلاعات استفاده و گزارش گیری کنند.و فعالسازی اپلیکیشن بر روی موبایل یا تبلت تنها با اجازه مدیر سیستم امکان پذیر می باشد


امکانات محصول