سامانه مدیریت اصناف اُرُد

اتوماسیون اداری / مدیریت اصناف / صنف / اتحادیه اصناف / کسب / پروانه کسب /
سامانه مدیریت اصناف اُرُد

سامانه مدیریت اصناف اُرُد به منظور مدیریتی آسان تر در زمینه صنف ها ساخته شده است و سامانه مدیریت اصناف اُرُد قابلیت محاسبه پروانه کسب عوارضات سالانه صنوف را دارا می باشد و مدیریت اصناف یک شهرستان در اختیار شورای صنفی و اتحادیه ها قرار می گیرد، سامانه مدیریت اصناف اُرُد با ارائه گزارشات آماری به کاربران در مورد تعداد صنوف ارائه گزارشات آماری و صدور قبوض جمعی بر اساس صنف یا محل ...

درباره سامانه مدیریت اصناف

امکانات محصول